Soorten leiderschap, wat voor soort leider ben jij? 

Iedereen heeft zijn eigen lifestyle: de manier waarop we communiceren, welke kleding we het liefste aan hebben en in welke auto we rijden. Ook als leidinggevende hebben we onze eigen stijl. Leiderschap is niet one-size-fits-all. Elke leider heeft een andere stijl door zijn eigen persoonlijkheid en ervaringen. Als leider kun je ook groeien, de leider die je vandaag bent kan evolueren naar een ander soort leider. We bespreken alle soorten leiderschapsstijlen. Kom erachter wat voor leider je nu bent en wat voor leider je wilt worden. 

Soorten leiderschap, wat voor soort leider ben jij? 

1. Autoritair leiderschap

De autocratische leider is een agressieve leiderschapsstijl. De leider die deze stijl toepast, neemt beslissingen zonder input van zijn medewerkers. De meningen van personeelsleden worden niet in overweging genomen. 
Als leider verwacht je dat medewerkers snel en perfect zullen zijn. Je maakt de keuzes op basis van je eigen ideeën. Je accepteert zelden suggesties van het team. Autocratische leiders scheiden zich duidelijk van de groep af en zullen vaak onpersoonlijk zijn. 

2. Participatief leiderschap 

Deze vorm van leiderschap houdt in dat je iedereens meningen verwelkomt en samenwerken aanmoedigt. Deze leider verdeelt de verantwoordelijkheid van beslissingen over de medewerkers. Als leider investeer je je tijd en energie in de groei van je collega’s. Je weet dat dit op zijn beurt zal helpen het einddoel te bereiken. Medewerkers voelen zich gehoord in deze stijl van leiderschap. 

3. Delegerend (laissez-faire) leiderschap

De derde stijl is delegerend leiderschap. Je geeft je teamleden de vrijheid om de toegewezen taken uit te voeren. Je kijkt vanaf een afstand toe. Het enige wat je doet als leider is assisteren en commentaar geven als het nodig is. Deze stijl werkt het beste als je een ervaren team hebt die geen toezicht nodig heeft. 

4. Transformationeel leiderschap 

Deze stijl draait vooral om het grote plaatje. Als leider motiveer je anderen omdat je zelf gemotiveerd bent. De productiviteit wordt verhoogd door transparantie en communicatie. Je prikkelt je medewerkers om buiten hun comfortzone te treden. Door middel van het goede voorbeeld te geven zorg je ervoor dat je team gefocust is. 
Op de lange termijn maak je een impact op persoonlijk en professioneel gebied bij je medewerkers. 

5. Transactioneel leiderschap

Bij transactioneel leiderschap wordt er gebruikgemaakt van beloningen en straffen om teamleden te motiveren. Teamleden moeten instructies opvolgen om de beloning te krijgen. Daarnaast worden ze veel in de gaten gehouden. Een voorbeeld van een beloning is een bonus als een doel behaald is.

6. Coachend leiderschap 

Deze stijl is een kruising tussen delegerend leiderschap en participatief leiderschap. Als leider heb je een coachende rol. Als leider ben je in staat om de vaardigheden van je medewerkers te koppelen aan doelen van het bedrijf. Je kan alle sterktes, zwaktes en motivaties van elk teamlid identificeren. 

7. Visionair leiderschap 

Visionair leiderschap is te vergelijken met autoritair leiderschap. Deze leider heeft duidelijke langetermijnvisies. Ze zijn in staat om de medewerkers te inspireren. Dit type leiderschap komt het beste van toepassing wanneer er grote verandering in het bedrijf plaatsvindt. Medewerkers hebben dan iemand nodig die ze kunnen volgen naar het onbekende. 

8. Affiliatief leiderschap 

Deze stijl van leiderschap is gericht op relaties. De bedoeling is om harmonie te scheppen binnen het team. De leider werkt aan het opbouwen en bevorderen van relaties op de werkplek. Dit leidt tot een positieve werkomgeving. Deze stijl is handig bij het oprichten van een nieuw team of in een crisissituatie. De stijl kan schadelijk zijn als de leider zich te veel richt op het vriend-zijn en minder op de productiviteit van het team. 

9. Democratisch leiderschap 

De stijl democratisch leiderschap lijkt veel op de stijl participatief leiderschap. Alle teamleden worden aangemoedigd om ideeën te delen en deel te nemen. Het team voelt zich gehoord, ook al ligt de uiteindelijke beslissing bij de leider. De stijl werkt het beste bij deskundige teams en heeft minder effect bij junior teams. 

10. Richtinggevend leiderschap 

Een richtinggevende leider geeft het voorbeeld van hoge productiviteit, kwaliteit en prestaties. 
De stijl is succesvol wanneer de leider duidelijke eisen stelt en de medewerkers motiveert om de deadlines te halen. Als een medewerker het tempo niet bij kan houden zal de leider ingrijpen en de taak zelf op de juiste manier voltooien. 

11. Commanderend leiderschap 

De stijl kan als een dwingende leiderschapsstijl over komen.  Als leider heb je duidelijke doelen en doelstellingen die je meedeelt aan het team. De commanderende leiderschapsstijl wordt vooral gebruikt wanneer andere teamleden geen vaardigheden hebben. Het team heeft dan veel structuur nodig. 

Zoals je ziet zijn er veel verschillende soorten leiderschap. Als je weet wat voor leider jij bent, kun je dit beter toepassen in je werk omgeving. Je kan ook verschillende soorten stijlen toepassen in je omgeving. Je kan naast het participatief leiderschap ook transactioneel leiderschap voeren. Je teamleden worden op een participatieve manier geleid, maar krijgen een bonus als ze de target hebben gehaald. Dit valt dan weer onder transactioneel leiderschap.

Bekijk ook eens:
Uw advertentie hier?
Kijk hier ook eens naar Alle blogcategorieën
Meer in deze categorie? Bekijk deze artikelen dan ook eens