Algemeen

Deze lifestyle website is eigendom van OptiRank en wordt tevens door OptiRank geëxploiteerd. Gebruik van deze website is onderhevig aan onderstaande gebruiksvoorwaarden welke gebaseerd zijn op Nederlandse wetgeving en rechtspraak.

Copyright

 1. lifestyleguide.nl verleent u een niet-exclusieve licentie om de website en de inhoud van de website te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Reproductie of distributie van de website of de inhoud van de website voor commerciële doeleinden is verboden. Of er moet hiervoor uitdrukkelijke toestemming van OptiRank zijn verkregen.
 2. Bij gebruik van informatie uit lifestyleguide.nl dient u altijd de bron te vermelden en wel op de volgende wijze: met instemming van https://www.lifestyleguide.nl/
 3. U mag de inhoud van deze website uitsluitend afdrukken voor persoonlijk of niet-commercieel gebruik. Elk commercieel gebruik of gebruik voor publieke doeleinden of publicatie is niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijke toestemming van OptiRank.
 4. Inhoud van lifestyleguide.nl, taxonomie of enig ander materiaal dat op de website gepubliceerd staat, mag naar andere websites getransporteerd worden.
  Ook mag voorgaande niet op andere websites opgeslagen worden zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van OptiRank.
 5. Uitzondering hierop vormt de indexering van de lifestyleguide.nl website en database door reguliere internet zoekmachines. Verzoeken voor publicatie van materiaal afkomstig van de lifestyleguide.nl website kunnen gestuurd worden naar lifestyleguide.nl. Gebruik hiervoor het contactformulier.
 6. De naam lifestyle is een handelsnaam van OptiRank. Gebruik of reproductie of het toestaan van gebruik of reproductie van de naam en het logo zijn onder geen enkele omstandigheid toegestaan anders dan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van lifestyleguide.nl.

Privacy

 1. lifestyleguide.nl maakt gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer).
  Zij winnen informatie in over uw bezoek aan deze of aan andere websites om passende advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent.
  Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klikt u op deze link.

Disclaimer

 1. lifestyleguide.nl geeft geen garantie ten aanzien van de beschikbaarheid, de kwaliteit of de functionaliteit van deze website.
  Toegang tot de website mag ten allen tijde onderbroken, beperkt of vertraagd worden zonder opgaaf van redenen.
  Lifestyleguide.nl geeft met betrekking tot al het gepubliceerde materiaal geen garantie ten aanzien van juistheid, compleetheid, tijdloosheid, tijdgebondenheid of enig ander specifiek gebruik.
 2. Met inachtneming van de gestelde wettelijke grenzen is lifestyleguide.nl niet aansprakelijk voor enige schade of verlies (inclusief financieel verlies, schade of verlies in zakelijke projecten, verlies van winst of enige andere gevolgschade) voortkomend uit het gebruik van de website of het gebruik van de inhoud van de website.
  Inbegrepen, het niet kunnen beschikken over de website of de inhoud van de website, of voortkomend uit besluiten genomen op basis van het gebruik van de website of de inhoud van de website.
 3. lifestyleguide.nl bevat links en verwijzingen naar andere websites.
  Lifestyleguide.nl is niet verantwoordelijk voor en heeft geen controle op de inhoud van deze websites.
  Informatie op lifestyleguide.nl, of via hypertext links op lifestyleguide.nl, worden beschikbaar gesteld buiten verantwoordelijkheid van lifestyleguide.nl.
  Lifestyleguide.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid (ook niet als gevolg van nalatigheid) met betrekking tot informatie op of informatie die toegankelijk is via lifestyleguide.nl.

Veranderingen in de website en database

 1. lifestyleguide.nl mag ten allen tijde veranderingen in de website doorvoeren of delen van de website sluiten. Tevens behoudt lifestyleguide.nl ten allen tijden het recht bedrijfsgevens te wijzigen, weigeren, verwijderen of toe te voegen aan de database.
  Op verzoek verwijdert lifestyleguide.nl specifieke vermeldingen na verificatie met de bron.