Gras maaien op zonne energie…

Gras maaien is in het zomer seizoeneen regelmatig terug kerende taak. Niet altijd een prettige taak; zeker niet als het om grotere oppervlakten gaat. Daarom is het voor velen een gemakkelijke keuze om te kiezen voor automatisering van het grasmaaien.…